Avem o echipa de specialisti cu o experienta vasta in domeniul financiar-contabil si fiscal, toti fiind experti contabili membri CECCAR care asigura servicii complete in ceea ce priveste conducerea evidentei contabile a societatii dumneavoastra, de regula, la sediul nostru.

Datorita expertilor contabili care activeaza in cadrul societatii noastre si a experientei acumulate in toate domeniile si sectoarele de activitate, serviciile noastre se adreseaza tuturor companiilor indiferent de marimea lor, de la microintreprinderi si IMM-uri pâna la companii mari si reprezentante ale companiilor straine in România.

Serviciile noastre contabile complete cuprind, fara a se limita:

  • Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
  • Intocmirea registrelor contabile lunare/trimestriale/semestriale/anuale obligatorii;
  • Calcule si estimari complexe, cum ar fi: ajustari pentru depreciere; provizioane; calculul amortizarii conform politicilor nationale sau de grup si estimarea impactului fiscal; refacerea bazelor de date de mijloace fixe, inclusiv recalcularea amortizarii si a impactului fiscal; etc. ;
  • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare;
  • Calcule salariale si stabilirea obligatiilor de plata;
  • Intocmirea/dep-unerea declaratiilor fiscale lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
  • Intocmirea de rapoarte si analize financiar-contabile personalizate, solicitate de managementul companiilor;
  • Intocmirea sau acordarea de asistenta pentru intocmirea manualului de politici -contabile specifice activitatii clientului;
  • Recuperarea informatiilor contabile istorice pe baza documentelor justificative.

Formular de contact