Prin intermediul Departamentului de consultanta si servicii contabile asiguram servicii contabile complete, oferim consultanta pentru asigurarea conformitatii cu reglementarile nationale si/sau cu standarde internationale de contabilitate, precum si asistenta cu privire la optimizarea procesului de raportare financiara.

Echipa noastra ofera clientilor o gama diversificata de servicii contabile si consultanta care cuprinde, printre altele:

  • Conducerea evidentei contabile – servicii complete;
  • Intocmirea si certificarea situatiilor financiare statutare;
  • Conversia situatiilor financiare conform IFRS sau altor cadre de raportare;
  • Consultanta financiar-contabila;
  • Expertize contabile;
  • Preluarea activitatilor de salarizare, intocmirea statelor de plata, etc.;
  • Alte servicii contabile personalizate.

Formular de contact