Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajuta organizatiile sa isi atinga obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control si de guvernanta a organizatiei. Auditul intern are rolul de a raporta managementului si Consiliului de administratie eventualele nonconformitati depistate in urma desfasurarii misiunilor specifice, facând propuneri pentru a le minimiza posibilele efecte negative sau a le elimina in totalitate, precum si de a consolida eficienta si eficacitatea activitatilor pe care entitatea le desfasoara.

In domeniul auditului intern, noi oferim urmatoarele tipuri de servicii:

  • Asistenta in organizarea departamentului de audit intern in cadrul entitatii;
  • Elaborarea manualului de proceduri de audit intern aplicabile in cadrul entitatii;
  • Servicii externalizate privind organizarea si efectuarea auditului intern.

Formular de contact