In conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu, activitatea de audit intern trebuie implementata la nivelul tuturor societatilor ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului statutar, potrivit legii, sau optiunii actionarilor/asociatilor.

Functia de audit intern poate fi organizata intr-un compartiment distinct inclus in organigrama companiilor sau poate fi externalizata, pe baze contractuale. Avantajele externalizarii acestei functii sunt reprezentate de costuri mai mici, personal cu pregatire profesionala si experienta in domeniu, independenta si obiectivitate in analiza proceselor din interiorul organizatiei.

Auditul intern are un rol esential in:

  • Prevenirea si detectarea erorilor si fraudelor;
  • Eliminarea pierderilor;
  • Verificarea acuratetei raportarilor catre management;
  • Respectarea legislatiei in vigoare;
  • Verificarea eficacitatii sistemelor de control intern;
  • Asigurarea securitatii activelor;
  • Verificarea concordantei cu procedurile stabilite de control;
  • Verificarea concordantei cu politicile adoptate de management;
  • Eficienta si eficacitatea operatiunilor desfasurate.

Pentru prestarea serviciilor de audit intern se parcurg urmatoarele etape:

–  Etapa contractarii. In aceasta etapa sunt urmati urmatorii pasi:

– Solicitarea de informatii pentru cunoasterea activitatii desfasurate;
– Analiza preliminara a informatiilor financiare si non-financiare primite;
– Intocmirea si transmiterea ofertei;
– Semnarea contractului si/sau a scrisorii de angajament.

–  Etapa de planificare. In aceasta etapa sunt urmati urmatorii pasi:

– Selectarea specialistilor care vor fi implicati in misiune;
– Programarea activitatilor pe sectiuni si perioade de timp;
– Transmiterea cererilor de informatii.

Etapa prestarii serviciilor. In aceasta etapa sunt urmati urmatorii pasi:

– Primirea informatiilor de la clienti;
– Analizarea si verificarea informatiilor;
– Efectuarea procedurilor specifice de verificare, folosind tehnicile si instrumentele de audit intern;
– Revizuirea documentelor de lucru de catre directorul de audit intern;
– Intâlnirile cu clientii si discutarea aspectelor importante;
– Emiterea rapoartelor aferente misiunilor de audit intern efectuate;
– Emiterea raportului anual de audit intern;
– Revizuirea dosarelor si rapoartelor de catre directorul de calitate.

Formular de contact