eorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor modificari structurale in activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfasurare a activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente si cu cele care urmeaza a fi captate, toate aceste strategii aplicate fiind menite sa faca activitatea de baza a societatii profitabila.

In temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, societatea noastra poate efectua evaluari obiective si amanuntite ale situatiei economice si juridice a debitorului, pe baza acestora putand formula puncte de vedere pertinente cu privire la sansele de reorganizare a activitatii sau cu privire la necesitatea intrarii in procedura falimentului.

Pe baza analizelor anterior amintite, administratorul judiciar poate intocmi el insusi planul de reorganizare sau poate sa colaboreze cu debitoarea sau cu creditorii la realizarea acestui plan.

 Principiile care guverneaza activitatea noatra in procedura reorganizarii judiciare:

  1. Principiul procedurii concursuale – conform art. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, scopul acestei proceduri este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului”. Astfel, in cazul procedurilor de faliment, administratorul judiciar trebuie sa acorde o atentie egala tuturor creditorilor si sa adopte o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si fata de toti ceilalti participanti la procedura.
  2. Principiul respectarii prevederilor legale – ne desfasuram activitatile aferente calitatii de practician in insolventa cu respectarea si aplicarea riguroasa a legislatiei din domeniu.
  3. Principiul urmaririi respectarii si aplicarii planului de reorganizare de catre societatea debitoare si al supravegherii activitatii debitoarei pe durata perioadei de reorganizare – ulterior aprobarii prin vot a planului de reorganizare de catre creditori, administratorul judiciar are obligatia de a supraveghea aplicarea si respectarea intocmai a masurilor propuse prin plan, putand semnala, corecta sau sanctiona orice abateri de la obligatiile asumate prin planul de reorganizare.

Legislatie incidenta in materie este:

  • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
  • Regulamentul CE nr. 1346/2000

.

Formular de contact