Lichidarea societatii comerciale, ca urmare a dizolvarii ei, se face, in principal, in interesul asociatilor. Dupa terminarea operatiunilor de repartizare a activului net intre asociati, procedura lichidarii societatii comerciale este incheiata.

Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

Dizolvarea reprezinta o situatie de exceptie in functionarea societatii comerciale, fiind o etapa din cadrul procesului de incetare a personalitatii juridice a acesteia. Cauzele de dizolvare a societatii comerciale sunt reglementate de lege sau stabilite in actul constitutiv.

Potrivit art. 227 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, societatea se dizolva prin:

 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 2. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 3. declararea nulitatii societatii;
 4. hotararea adunarii generale;
 5. hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neantelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 6. insolventa societatii;
 7. alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

 Falimente/Lichidari judiciare

 Principiile care guverneaza activitatea noatra in procedurile de faliment:

 1. Principiul celeritatii procedurilor de insolventa –  este prevazut expres de catre art. 5, alin. (2) din Legea nr. 85/2006, care instituie obligativitatea efectuarii cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de aceasta lege pentru toate organele care aplica procedura, astfel cum sunt prevazute de catre alin. (1) al aceluiasi articol.

Semnificative pentru modul de aplicare al principiului celeritatii sunt urmatoarele activitati:

 • valorificarea activelor in termen redus
 • inchiderea in termen scurt a procedurilor de faliment fata de societatile fara bunuri
 1. Principiul maximizarii averii debitorului – desi acest principiu nu este expres reglementat de catre Legea nr. 85/2006, el poate fi dedus din mai multe texte ale legii, fiind in concordanta cu scopul primordial al acesteia. Astfel, societatea noastra a depus si depune toate eforturile pentru valorificarea activelor debitorilor la un pret cat mai mare, de preferinta chiar situat deasupra valorii de evaluare a acestor active si urmareste in mod eficient recuperarea creantelor din averea debitorului sau a sumelor de bani transferate de catre acesta anterior deschiderii procedurii.
 2. Rezolvarea problemei sociale – din ansamblul prevederilor Legii nr. 85/2006, se instituie pentru lichidatorul judiciar obligatia respectarii si ocrotirii intereselor tuturor creditorilor, deci inclusiv pe cele ale fostilor angajati ai debitorului, in ceea ce priveste salariile lor restante. Din aceste prevederi rezulta, asadar, obligatia practicianului in insolventa de a se implica in rezolvarea problemei sociale descrise mai sus, iar unul dintre criteriile de apreciere a eficientei activitatii sale in general o constituie gradul de succes atins in rezolvarea problemelor sociale cu care se confrunta pe parcurs.
 3. Principiul procedurii concursuale – conform art. 2 din Legea nr. 85/2006, scopul acestei proceduri este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului”. Astfel, lichidatorul judiciar trebuie sa acorde o atentie egala tuturor creditorilor si sa adopte o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si fata de toti ceilalti participanti la procedura.
 4. Principiul respectarii prevederilor legale – partenerii nostri isi desfasoara activitatile aferente calitatii de practician in insolventa cu respectarea si aplicarea riguroasa a legislatiei din domeniu.

Legislatie incidenta in materie:

 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Legea nr. 83/1998 completata si modificata, privind falimentul bancilor
 • O.G. nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit
 • Legea nr. 32/2000 completata si modificata, privind  societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor
 • Regulamentul CE nr. 1346/2000

 

 

 

Lichidari administrative/voluntare

 

In cadrul Legii societatilor comerciale, un titlu de o importanta deosebita este acela referitor la lichidarea acestor entitati juridice. Atentia pe care legiuitorul roman o acorda acestei institutii este determinata de interesul pe care asociatii il au pentru impartirea avutului social la constituirea caruia au contribuit, dar, in egala masurasi de interesul creditorilor societatii dizolvate precum si creditorii asociatilor.

Incetarea existentei societatii comerciale presupune realizarea unor operatii care sa aiba ca rezultat nu numai incetarea personalitatii juridice ci si lichidarea patrimoniului societatii, prin exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor sociale.

Rolul lichidatorului in operatiunille de lichidare a societatilor comerciale consta  intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii, incasarea creantelor societatii, transformarea bunurilor societatii in bani, plata datoriilor societatii si impartirea activului net intre asociati.

In indeplinirea activitatii de lichidator, noi urmarim satisfacerea intereselor creditorilor si ale asociatilor/actionarilor, parcurgand etapele legale prevazute de Legea nr. 31/1990 si anume:

 • Inlocuirea administratorilor societatii cu lichidatorul numit de asociati/actionari
 • Efectuarea lichidarii
 • Repartizarea activului net catre asociati
 • Liberarea lichidatorilor – dupa aprobarea bilantului final al lichidarii/repartizarii activului net intre asociati
 • Radierea (inmatricularii) societatii din registrul comertului, (pe baza certificatului fiscal) ceruta de lichidator – momentul radierii atrage incetarea personalitatii juridice a societatii comerciale.
 • Depunerea registrelor societatii pentru pastrare

 

Pentru ca o procedura de lichidare administrativa/voluntara sa fie incununata de succes trebuie sa fie indeplinite, cumulativ, doua conditii esentiale:

 • o buna colaborare intre asociatii/actionarii socetatii coroborata cu buna colaborare dintre asociatii/actionarii si cenzorii socetatii, pe de o parte, si lichidatorul numit in procedura pe de alta parte
 • acoperirea integrala a pasivului societatii, in caz contrar existand riscul deschiderii procedurii falimentului.

Formular de contact