Operatiunile de divizare/fuziune se pot indeplini independent conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata sau in contextul reorganizarii judiciare reglementata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.

Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:
1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o alta societate comerciala.
2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multor societati comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua.

Divizarea se face prin impartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatilor comerciale care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a divizarii.

Procedurile de inregistrare a celor doua modalitati de reorganizare a societatilor comerciale sunt prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata si detaliate in Ordinul nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora.

Legislatie incidenta in materie este:

  • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata
  • Legea nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora.